Inspirace pro studenty

Dobrovolnictví

V této sekci přinášíme vše, co by ti mohlo pomoci zorientovat se ve světě dobrovolníků. Dozvíš se zde, co dobrovolnictví znamená, najdeš tu odpovědi na časté otázky i praktické rady do začátku. Nechybí ani tipy na organizace, které vítají dobrovolníky s otevřenou náručí a máme s nimi skvělou osobní zkušenost. Pro tvou inspiraci jsme vyzpovídali dobrovolníky z různých oblastí, kteří tě vtáhnou do svých zajímavých příběhů. A v neposlední řadě jsme založili speciální instagramový účet, kde můžeš načerpat inspiraci a sdílet svoje zkušenosti i ty!

Co je to dobrovolnictví a proč ho vyzkoušet?

  • Dobrovolnictví ti nabídne hřejivý pocit, seberealizaci i zajímavé zážitky. Ačkoliv tato nezištná pomoc ostatním není ohodnocena finanční odměnu, může přinést i cenný osobní přínos pro dobrovolníka.
  • Dobrovolníci jsou lidé, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnují energii, dovednosti i zkušenosti lidem, kteří to potřebují nebo se věnují veřejně prospěšným činnostem.
  • Věděli jste, že dobrovolníci dokonce slaví 5. prosince svůj mezinárodní den?

Co všechno by tě mohlo zajímat a jak začít?

S dobrovolnictvím lze začít kdykoliv, bez ohledu na dob, místo i věk. Může se z něj stát láska na celý život nebo jen krátká zkušenost, která ale bude vždy cenná. Příležitosti čekají všude okolo, každá maličkost se počítá a každý dobrovolník je vítán.

Stále váháš, jestli se do dobrovolnictví pustit? Odpovídáme na několik otázek, které by tě mohly zajímat hned na začátku:

Dobrovolníkem se můžeš stát v každém věku! Doučovat svůj oblíbený předmět, pomáhat starší sousedce s nákupy, monitorovat rostliny a živočichy pro vědecký výzkum nebo čistit přírodu od odpadků. Často se do dobrovolnických aktivit zapojují se svými rodiči dokonce i malé děti a dobrovolničí i senioři v pokročilém věku. Oficiální věkovou hranicí pro působení dobrovolníků v organizacích je však věk 15 let.

Předchozí zkušenosti obvykle nejsou vůbec potřeba. Být nadšenými dobrovolníkem mohou být jak laici, tak odborníci, kteří mají chuť pomáhat. Pakliže se jedná o organizaci, vždy zde dostaneš důležité informace, přípravu, školení a podporu ve všem, v čem je potřeba. Platí zde samozřejmě i oboustranná zpětná vazba.

Předtím, než začneš s dobrovolnictvím, je určitě dobré zhodnotit své reálné časové možnosti, které můžeš a chceš této činnosti věnovat. Záleží ale zcela na tobě! Dobrovolničit můžeš pravidelně nebo jednorázově (třeba jen pár hodin), a to dokonce i online (virtuální/online dobrovolnictví). Pokud se chceš stát dobrovolníkem v oficiální organizaci, věz, že koordinátoři se studenty počítají a berou plně v úvahu jejich studijní povinnosti. O letních prázdninách je tu pak i možnost tzv. workcampů (dobrovolných pracovních pobytů), jejichž samozřejmou součástí jsou kromě práce i volnočasové aktivity a další vzdělávání.

Když zjistíš, že ti vybraný typ dobrovolnictví nevyhovuje, neodpovídá tvým zájmům nebo schopnostem, vždy máš právo takovou činnost s díky odmítnout a poohlédnout se po něčem jiném. Není nic špatného na tom upřímně říci, že se na něco necítíš nebo to není tvoje parketa.

Etický kodex dobrovolníků podle serveru Dobrovolnik.cz najdeš zde.

Ano! Zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě obsahuje všechny důležité právní informace o dobrovolnictví, které by se ti mohly hodit.

Možná, že už máš jasnou představu o tom, kde a jak chceš začít dobrovolničit a čím prospět ostatním. Pokud zatím nevíš, v čem bys mohl/a být nápomocná zrovna ty, projdi si pro inspiraci dobrovolnické možnosti, které najdeš v sekci KOHO KONTAKTOVAT. Pro každého se vždy najde ta správná příležitost! Využít můžeš ale také to, co dobře umíš nebo rád/a děláš i mimo oficiální organizace a být zcela inovativní!

Koho kontaktovat?

Velmi užitečnými webovými stránkami, kde jsou shrnuty všechny důležité informace, pro tebe můžou být například www.dobrovolnik.cz, www.hest.cz nebo www.mladiinfo.cz. Najdeš tu širokou databázi organizací z celé republiky, ze kterých si můžeš vybrat tu, která je tvému srdci nejbližší a dát si do filtru i další kritéria. Existují však i organizace, které na tomto serveru nejsou uvedeny a proto hledej i ve svém blízkém okolí a na internetu. Dozvíš se také víc informací o dobrovolnictví mezi mladými lidmi. V některých organizacích můžeš pomáhat také online – např. s úpravou webových stránek atp.

My ti navíc přinášíme seznam těch nejoblíbenějších míst dobrovolníků, kteří se s tebou podělili o své osobní příběhy:

Komunitní dobrovolnictví

I v dobrovolnictví je důležité myslet na své bezprostřední okolí, ve kterém můžeš pomoci nebo ho svým působením zlepšit. Může to být v okolí školy, v ulici, ve které bydlíš nebo na tvém oblíbeném místě ve městě. Tady všude můžeš uplatnit své dobrovolnické nadšení i potenciál a potkat stejně naladěné duše místní komunity.

Příklady komunitního dobrovolnictví:
Komunitní zahrady: https://kokoza.cz/mapa/
Zažít město jinak: https://zazitmestojinak.cz/
Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/
Městské komunitní facebookové stránky
Psí útulky
Charitativní organizace
Místní komunitní centrum

 

Rozhovory s lidmi, kteří práci dobrovolníkům umožňují

Martin Lněnička je ředitelem Dětského domova Dolní Počernice. Právě v jeho prostorách se mohli v září 2021 jako dobrovolníci angažovat studenti jedné třídy SOŠ pro administrativu EU. Pan ředitel studenty seznámil s historií a chodem Domova a následně je provedl po areálu. Zodpověděl jim také řadu otázek při krátké diskuzi, která následovala. Studenti se pak pustili do dobrovolnické činnosti a celé dopoledne aktivně pomáhali s údžbou venkovních hřišť. Všem, kteří se tímto způsobem zapojili do dobrovolnického dne v terénu v rámci projektu Demokratická škola, za to patří velký dík!

Na následujících řádcích Vám navíc přinášíme krátký rozhovor s p. ředitelem Lněničkou, který konání dobrovolnického dne studentům umožnil:

Čím vás zaujala nabídka spolupráce na dobrovolnickém dnu v rámci projektu Demokratická škola?

Nenásilná forma podpory a propojení studentů a dětského domova.

Co u vás studenti – dobrovolníci vlastně dělali za činnosti?

Pletí hřišť na pétanque. Turnaj v této hře se blíží.

Překvapilo vás na jejich zapojení něco?

Zájem o chod dětského domova.

Proč je podle Vás dobrovolnictví zajímavé a důležité?

Dobrovolnictví využíváme ve více variantách. Ať již třeba na doučování, a nebo přes tyto dny, kdy skupiny pomohou s prací, na kterou nemáme zaměstnance.

Jak se mohou zapojit mladí lidé, kteří by rádi pomohli Vašemu dětskému domovu, ať už jako dobrovolníci nebo i jinak?

Zmínil jsem třeba doučování, které ale vyžaduje pravidelnost. Pořadatelská pomoc při různých našich akcích. Ale třeba i poukázky do kina, apod., ale možná má někdo nápad, který by stál za to.

Anna Stella vede se svými přáteli v pražské Vinoři Komunitní zahradu Pastvina. Právě tam na celý den postupně zavítali studenti dvou tříd Střední odborné školy – centra přípravy technickohospodářské. Jako dobrovolníci pomáhali s řadou úkolů – nosili a řezali dřevo, krmili místní hospodářská zvířata, shrabali louky sena a mnoho dalšího. Anička je navíc po zahradě provedla, představila jim koncept komunitní zahrady a seznámila s možnostmi dobrovolnictví. Všem, kteří se tímto způsobem zapojili do dobrovolnického dne v terénu v rámci projektu Demokratická škola, za to patří velký dík.

Na následujících řádcích Vám navíc přinášíme krátký rozhovor s Annou Stella, která konání dobrovolnického dne studentům umožnila:

Zapojovali se studenti i učitelé do dobrovolnické činnosti ve vaší organizaci aktivně?

Ano.

Jaký přínos měla pro vaši organizaci možnost spolupráce se studenty? Co byste na ní nejvíce ocenili?

Vzhledem k nedostatku dobrovolníků v naší organizaci jsme hodně ocenili možnost pomoci v rámci projektu Demokratická škola. Vyzdvihla bych především oboustranně přínosnou spolupráci. Studenti nám velmi pomohli s prací na Pastvině. Také spolupráce s EDUcentrem byla bez problémů a vše bylo dobře zorganizované. Jsme velmi rádi, že se o naší organizaci prostřednictvím projektu dozví více lidí a bude se chtít zapojit třeba i více dalších dobrovolníků.

Uvítali byste častější pořádání podobných dobrovolnických akcí se studenty ve spolupráci s dalšími školami? Pokud ano, proč?

Určitě ano, takovéto akce a projekty velmi vítáme. Nejen kvůli dobrovolnické pomoci, ale hlavně osvětě. Naší vizí je spojovat lidi dohromady, propojovat je s přírodou, budovat respekt a ohleduplnost ke zvířatům. Ve spolupráci se školami a jejím dalším rozšiřování budeme pokračovat i nadále.

Měli jste s dobrovolnictvím studentů ve vaší organizaci již předchozí zkušenost? Pokud ano, vnímali jste nějaký rozdíl?

Ano, dobrovolníci k nám průběžně přicházejí jak ze škol, tak různých organizací. Největší rozdíl jsem oproti jiným vnímala v tom, že byli studenti COPTH dobře připraveni, chtěli se zapojovat a byli hodně aktivní. Velmi jsem také vnímala to, že je činnost u nás natolik zaujala, že se několik z nich rozhodlo pomáhat u nás dlouhodoběji a ve svém volném čase. A to nás opravdu moc těší.

Jste toho názoru, že propagační plakát, kteří pro vás studenti na místě vytvořili, může pozitivně přispět k většímu povědomí o činnosti, příp. dobrovolnictví ve vaší organizace?

Ano.

Očima dobrovolníků / inspirativní rozhovory

Začti se do inspirativních rozhovorů dobrovolníků, kteří už získali v této oblasti zkušenosti. Dozvíš se, co je k dobrovolnictví přivedlo, jaký byl jejich nejhezčí zážitek a nechybí ani praktický, osobní tip každého z nich.

Další rozhovory a zajímavé příběhy pro vás připravujeme.

Michaela K.
Michaela K.Studentka Pražského humanitního gymnázia
Read More
Každý z nás měl jiné představy, co nás čeká, nikdo z nás netušil, co bude náplní naší pomoci. Bylo pro mě těžké se koukat okolo, protože celá stanice by si zasloužila lepší podmínky, proto mě i potěšilo, když nám řekli a ukázali plány na předělání celé stanice. Všichni jsme dostali práci, kde pomáhat, pro mne se jednalo o starání se o holuby. Společně se spolužačkou jsme vyklízely klícky a připravovali krmení, i když nejvtipnější bylo pozorovat ji, jak se bojí útoku od holubů.

Co jsem se ptala ostatních, každý měl jiné pocity, jak z přidělené práce, tak i ze stanice samotné. Někomu byl především líto stavu, v jakém se nacházela stanice, někomu jinému počty zvířat, která ročně přicházela pro pomoc. Bohužel ne všechna volně žijící zvířata se mohou vrátit zpět do přírody, ale jsou možnosti žití v zajetí v dobrém prostředí. Viděli jsme různé problémy, se kterými se setkávají denně, at už s lidmi, při 200 hovorech každý den, kdy není nejlehčí se se všemi domluvit, tak i se zvířaty, která mají strach, protože jejich poranění či osiřelost mají za vinu lidé.

Život pro zvířata, která dříve byla domácí, bude ve městě vždy bude krutý, i pro ta, která se nachomýtnou z pražských lesů na silnicích či v místech, kde je příliš mnoho lidí a nebezpečí úrazu. Co se však týče pocitů studentů, všichni jsme pochopili potřebu těchto zařízení a pomoc, kterou dobrovolníci mohou nabídnout, že je někdy důležitou součástí celého fungování záchranných center, nejen pro zvířata.

Eliška P.
Eliška P.Studentka Pražského humanitního gymnázia
Read More
Když nám bylo ve škole řečeno, že budeme dělat dobrovolnictví, měla jsem asi stejnou reakci jako většina lidí – vždyť nemám čas, mně se nechce nic dělat jen tak atd. Poté, co jsme měli první přednášku a domluvili jsme se na sbírce hraček a školních potřeb pro děti z azylového domu, se ve mně začala budovat myšlenka, že dobrovolnictví není jen o tom (jak si většina z nás myslí), jak pomáhat např. bezdomovcům. Po celé škole jsme vylepili letáčky a na konci týdne jsem se nestačila divit, kolik jsme toho vybrali a kolik studentů i učitelů se zapojilo. Udělalo mi to velkou radost a s dobrým pocitem jsme se vydali do azylového domu na Pankráci. Hned se nás ujala milá paní vedoucí, zodpověděla všechny naše otázky a vyvrátila mýty o azylových domech, kterým jsem do návštěvy také věřila. Byli jsme provedeni celým domem a na konci nám bylo poděkováno. Nyní už vím, že dobrovolnictví je skvělá věc a do budoucna bych se mu určitě chtěla věnovat.
Jakub P.
Jakub P.Student SOŠ pro administrativu EU
Read More
Po dobrovolnickém dni jsem přišel domů naplněn novými a zajímavými zkušenostmi týkajících se dobrovolnictví, jelikož toto byla má první dobrovolnická činnost. Naší  prací bylo zvelebování venkovních prostor v domově pro seniory. Na začátku dne nás přivítala milá a sympatická vedoucí domova, která nám dala všechny potřebné instrukce. Jsem velmi rád, že jsem si mohl dobrovolnictví vyzkoušet a zároveň bych v něm chtěl pokračovat.
Lukáš S.
Lukáš S.Student Centra odborné přípravy technickohospodářské
Read More
Jelikož mám rád zvířata, tak se mi tu velice líbilo. Líbil se mi princip, na kterém funguje komunitní zahrada a ze své zkušenosti můžu jen doporučit. Přivítá vás super kolektiv, což je dle mého také velké plus.
Žaneta P.
Žaneta P.Studentka SOŠ pro administrativu EU
Read More
Osobně si myslím, že dobrovolnický den v domově pro seniory byl dobře zorganizovaný a moc se mi na něm líbilo, že jsme měli možnost pomoci k tomu, aby domov vypadal dobře i se svou zahrádkou, kterou jsme s mojí skupinkou uklízeli a snažili jsme se ji tak i zpřístupnit lidem, kteří na tom s chůzí nejsou nejlépe. Co se mě týče, tak jsem si den užila a rozhodně se chystám zúčastnit nějaké další podobné akce.
Jiří N.
Jiří N.Student SOŠ pro administrativu EU
Read More
Dobrovolnický den, i když byl povinný, mi ukázal zajímavou možnost, jak pomáhat společnosti. Čistit ulice mi dříve přišlo jako práce jen pro sociálně slabší, ale po této zkušenosti jsem se opravdu cítil dobře, když jsem si uvědomil, jakou práci jsme  odvedli na to, že jsme to dělali poprvé. I když dobrovolnické činnosti ve stylu uklízení veřejných ploch se nejspíš znovu nebudu věnovat, nepopírám, že někdy v budoucnu se vrátím i k manuální činnosti, která by pomohla ostatním (např. oprava památek atd.).
Lenka D.
Lenka D.Studentka Pražského humanitního gymnázia
Read More
Tato akce pro mě byla velice přínosná. Domluvit se se spolužáky na sbírce školních potřeb, hraček a různých věcí bylo výborné rozhodnutí. Nikdy předtím jsem si nedokázala představit, co lidé v azylových domech prožívají, ale tento projekt mi vše přiblížil. Vedoucí azylového domu, který jsme navštívili, byla velice ochotná. Bylo na ní vidět, že je za věci, které jsme přinesli, ráda, protože věděla, že lidé, kteří tam bydlí, je potřebují. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí, které mi nikdy v minulosti nedošly. Když paní zmínila, že se u nich nachází i slečna mého věku s dítětem, tak mě to zasáhlo a dokázala jsem cítit všechny její problémy. Ráda bych v těchto aktivitách pokračovala, protože si myslím, že i když někteří lidé radost neprojevují, tak ji přece jen cítí.
Jakub B.
Jakub B.Student Pražského humanitního gymnázia
Read More
Moje dobrovolnická činnost spočívala ve výpomoci přípravy projektu o návštěvě azylového domu a obdarování ho dárky. Společně s Nikolou a Alexem jsme komunikovali po dobu tří týdnů s Jirkou z Demokratické školy a domlouvali se na přípravě a marketingu naší akce. Já a Alex jsme v rámci marketingu také připravili instagramový účet. Návštěva azylového domu se uskutečnila ve čtvrtek 14. října. Odvezli jsme se spolužáky dárky pro rodiny v domě a vyslechli si zajímavou přednášku paní Martiny. Ta nám pak i ukázala prostory i jak vypadá jeden z bytů pro rodiny. S Alexem jsme s z celé akce pak ještě sdíleli fotky a video na instagramový účet našeho projektu.
Previous
Next