Konference

CELOŠKOLNÍ KONFERENCE PRAŽSKÉHO HUMANITNÍHO GYMNÁZIA 

Byla famózní, zábavná i poučná! Řeč je o uplynulé konferenci, kterou spolu s EDUcentrem pořádalo Pražské humanitní gymnázium v úterý 7. června 2022.
O poutavý program se postarali studenti, učitelé spolu s hosty – poslancem Janem Berkim, Ivem Růžičkou (Dima Arrest), Terkou a Johankou (Jsem v obraze).
Většině účastníků se líbily příspěvky s tématem mediální gramotnosti a aktivního občanství. Největší úspěch zaznamenaly příspěvky s tématem mediální gramotnosti a aktivního občanství.
Dospělí účastníci konference obdivovali rozmanitost, způsob prezentace a energii zapojených studentů. Studenti v hledišti nejvíce oceňovali, že mezi hosty byli úspěšní mladí lidé, kteří jsou jim věkově blízko.
 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NA SOŠ PRO ADMINISTRATIVU V EU

V úterý 26. 4. 2022 se konala v pořadí druhá závěrečná konference projektu Demokratická škola, tentokrát ve velkém konferenčním sále SOŠ pro administrativu v EU v Horních Počernicích. Studenti se role organizátorů, moderátorů a přednášejících ujali velmi svědomitě a profesionálně a účast na konferenci tak byl velkým zážitkem.

Konferenci slavnostně zahájil pan ředitel, který poděkoval všem zúčastněným a vyzdvihl přínos projektu pro komunitu školy. Následovala série prezentací, které si mezi sebou rozdělili studenti zapojených tříd, a interaktivním způsobem představili stěžejní témata projektu – dobrovolnictví včetně vlastních zkušeností z pomoci na MÚ a v Domě seniorů v Horních Počernicích a v Dětském domově v Dolních Počernicích, aktivního občanství, demokratických institucí jako OSN nebo Amnesty International a dezinformací a fake news. Své prezentace prokládali kvízy na populární platformě Kahoot, takže měli příležitost zapojit se i méně výřeční účastníci konference.

V rámci programu konference vystoupila jedna z nejznámějších postav investigativní žurnalistiky, novinářka SABINA SLONKOVÁ a také dvě zástupkyně dobrovolnické organizace TAMJDEM.

Program konference byl streamován, takže ti, kteří nemohli přijít osobně, si vše zažili online společně s námi 😊

U stánku s občerstvením se vybralo neuvěřitelných 4.300 Kč a tuto částku se studenti rozhodli darovat Dětskému domovu v Dolních Počernicích, kde část studentů absolvovala svou dobrovolnickou praxi. Všem studentům, pedagogům i lektorům patří velký dík za zajímavé příspěvky a výbornou organizaci celé konference.

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁVĚREČNOU KONFERENCÍ NA SŠ COPTH

Den 25. 3. komunita školy SŠ COPTH uspořádala první ze série závěrečných konferencí k projektu Demokratická škola a byl to výjimečný zážitek nejen díky pozvaným hostům, ale i aktivitě a angažovanosti studentů a pedagogů.

Jelikož konference byla vyvrcholením více jak dvouletého projektu, v úvodu zaznělo z úst zástupců zúčastněných pedagogů, studentů a EDUcentra krátké shrnutí a zhodnocení projektu, takže i dosud nezainteresovaní posluchači se dozvěděli, jaké aktivity studenty provázely, co se naučili a zažili a v čem je projekt jedinečný. Připravili tak půdu pro trojici hostů, zástupců demokratických institucí, které měli studenti možnost navštívit i v průběhu projektu, dokonce i jako dobrovolníci.

Na téma občanské angažovanosti a činnosti Skautského institutu jako mostu mezi skauty a veřejností přišel debatovat zástupce SI Ondřej Hrubeš a interaktivní formou představil skauting ve světě, sdílené hodnoty a návaznost na téma demokracie.

O  mediální gramotnosti a fake news byla řeč v příspěvku Veroniky z Fakescape, což je studentský spolek zabývající se bojem s fake news a dezinformacemi, palčivým problémem dnešní doby. Poutavou formou a s pomocí technologií, které jsou mezi studenty často lákadlem, s publikem rozebírala téma, zda opravdu dokážeme v dnešní době uniknout dezinformacím. Někteří jsme byli překvapeni, jak je opravdu těžké intuitivně rozhodnout, že se jedná o pravdivou informaci či nikoliv. Naštěstí jsme se seznámili s nástroji, které nám v úsudku můžou pomoci.

Vlnu empatie se slabšími přinesla Anička, aby se podělila o příběhy z komunitní zahrady Pastvina. V poutavé prezentaci představila formování a současné aktivity zahrady, jejíž mottem je „Pastva pro všechny, kteří se potřebují napást.“, od azylu zvířat v nouzi, adopce, poskytování práce sociálně slabším skupinám (bezdomovci, uprchlíci z Ukrajiny) po zajímavé workshopy a semináře na témata environmentálního vzdělávání či lesní školku. Anička hovořila o angažovanosti, která vychází primárně z empatie s ostatními obyvateli naší planety, a spojitosti s pojmem demokracie.

Kromě samotné organizace konference, kde zazněla spousta zajímavých myšlenek, se studenti vyznamenali uspořádáním dvou sbírek – Čokoládové tomboly, jejíž výtěžek 4.593 Kč putoval na konto ADRA na podporu ukrajinských uprchlíků. Přípravou a  prodejem lahodného občerstvení v průběhu konference pak komunita školy přispěla částkou 2.000 Kč na handicapovanou klisnu Jessicu z Pastviny. Studenti tak v praxi  dokázali, že jsou schopni vejít do role aktivních občanů, spojit síly pro dobrou věc a  ároveň citlivě reagovat na současné potřeby společnosti. Moc děkujeme a těšíme se na konference na dalších školách.