Zapojené organizace

Do projektu jsou zapojeni studenti a učitelé ze 3 pražských středních škol. Projekt přímo podporuje 2 třídy z každé školy a vybrané pedagogy. Součástí projektu je i posílení spolupráce v rámce širší komunity školy (vedení, pedagogický sbor, studenti, rodiče).

Pražské humanitní gymnázium š.p.o.

Studenty chceme vždy pozitivně motivovat tak, aby do školy chodili rádi a výuka je bavila. Jsme sice učitelé, ale také obyčejní lidé, kteří někdy dělají chyby, a proto s chybami pracujeme i ve výuce. Je zapotřebí umět vést konstruktivní dialog, pokusit se napravit, co se nám nepodařilo a poučit se z toho do budoucna. Společně s našimi pedagogy, studenty a jejich rodiči se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a hlas každého z nich je slyšet.

Studentům umožňujeme rozvíjet se v oborech, které je primárně zajímají, ale zároveň si uvědomujeme důležitost všeobecného přehledu ve všech oblastech středoškolského vzdělávání. Studenti ve vyšších ročnících plní praxe v odvětvích, která jsou jim blízká. Podporujeme tak individualitu našich studentů, probouzíme v nich kreativitu a vedeme je ke vzájemné kooperaci a respektu.

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Jsme státní střední odborná škola s komplexní vzdělávací nabídkou na vysoké odborné úrovni. Jsme škola mnoha řemesel – zajišťujeme výuku dvouletých nástavbových oborů (např. elektrotechnická zařízení), čtyřletých maturitních oborů (mechanik silnoproudých zařízení, farmaceutický chemik, fotograf, kosmetické služby aj.) a tříletých oborů zakončených výučním listem (autoelektrikář, automechanik, kadeřník, umělecký rytec a další). Spolupracujeme s více než 150 firmami a máme vlastní provozovny.

Našim heslem je rozmanitost příležitostí. Žáky vedeme tomu, aby se stali mistry v oboru, který si vyberou, a to díky kvalitní teoretické výuce, ale i plnohodnotné výuce praktické, to vše v doprovodu moderního prostředí, příjemné studijní a pracovní atmosféry.

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie

Jsme moderní vzdělávací instituce s mezinárodní certifikací a vysokým kreditem. V pěti perspektivních oborech (provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů a bankovnictví) připravujeme žáky ke studiu na vysokých školách, ale i pro uplatnění v praxi. Našimi prioritami jsou otevřenost, vstřícnost, náročnost a zejména kvalitní výuka v nadstandardním prostředí a přátelské atmosféře. Jsme státní škola, vzdělávací službu proto  poskytujeme zcela bezplatně.