Kontakt

EDUcentrum je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat inovativní formy a metody vzdělávání a profesního uplatnění založené na spolupráci napříč sektory. Společně usilujeme o změnu tradičního úhlu pohledu na vzdělávání a trh práce.

Lenda_Dolezalova_Pavilkova_demo_skola

Lenka Doležalová Pavilková

Ředitelka EDUcentra. Zkušená manažerka s pedagogickým vzděláním. Vybudovala jednu z největších jazykových škol v ČR a dlouhodobě se věnuje zvyšování kvality jazykového vzdělávání.

info(at)educentrum.eu

Jiřina Mrkvičková

Jiřina Mrkvičková

Projektová manažerka s ekonomickým vzděláním a zkušenostmi s realizací ESF projektů. Specializuje se na spolupráci se školami a implementaci inovativních výukových přístupů do běžné výuky.

jirina.mrkvickova(at)educentrum.eu

 
Tereza_Palkova_demo_skola

Tereza Pálková

Projektová manažerka s dlouholetou zkušeností jako lektorka i projektová metodička. Vystudovala filologii na FF UPOL. Specializuje se na aktivní občanství mladých lidí a osvojování anglického jazyka a má zkušenosti se zážitkovou pedagogikou.

tereza.palkova(at)educentrum.eu

Michaela_Hlavacova_demo_skola

Michaela Hlaváčová

Externí demokratický průvodce s bohatou pedagogickou praxí. Vyučuje na ZŠ Dobřany, má zkušenosti s aplikací inovativních forem výuky, působí také jako lektorka, metodička či externí a interní mentor.

mysinka.m(at)volny.cz

radka_muchova

Radka Muchová

Projektová a procesní manažerka s lingvistickým vzděláním získaným studiem  překladatelství a tlumočnictví na FF UK. Připravuje a řídí projekty na národní i  mezinárodní úrovni.

V projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA působí na pozici Expertní specialista pro zavádění demokratických postupů.

radka.muchova(at)educentrum.eu

magda_hamackova

Magdaléna Hanáčková

Projektová manažerka s dlouholetou zkušeností ve vzdělávání a projektovém managementu. Vystudovala Anglickou filologii na FF UPOL a později si doplnila pedagogické vzdělání. Věnuje se především novým trendům v jazykovém vzdělávání, mediální gramotnosti všech věkových kategorií a vzdělávacím projektům na národní i mezinárodní úrovni.

V projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA spolupracuje se školami v roli Expertní specialistky pro zavádění demokratických postupů.

magdalena.hanackova(at)educentrum.eu